O nama

Trgovina

Od 1995. godine smo prisutni u oblasti trgovine građevinskim materijalom.

Transport

Od 2005. godine smo prisutni u oblasti transporta robe.

Građevinstvo

Od 2008. godine prisutni smo u oblasti građevinarstva.