Tags / ,

Silosni kompleks ZZ Bratstvo i jedinstvo

Kapacitet: 10 000 t
Godina izgradnje: 2012.
Lokacija: Novi Itebej